Neden Balıkesir'de Yatırım

 • Coğrafi Konum

1. Türkiye’nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi’nde yer alması

2. Marmara ve Ege Denizi’ne kıyılarının bulunması

3. İstanbul, Bursa ve İzmir gibi metropollerin kesişim noktasında bulunması

4. Avrupa’ya çok yakın konumu

5. Her sektörden yatırıma uygun geniş arazi varlığı

 • Ulaşım

6. Önemli ulaşım güzergâhlarında yer alması

7. Gelişmekte olan otoyol ulaşım ağı

8. Endüstriyel limanlara kolay erişim imkânı

9. Sanayi merkezlerine hızlı ulaşım

10. BALO (Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar) projesinin kalbinde yer alması

11. Gökköy Lojistik Merkezi ile ulusal ve uluslararası pazarlara kolay ulaşım imkanı

12. İzmir, Ankara ve İstanbul ile bağlantılı demiryolu ağı

13. Edremit ve Merkez İlçe Altıeylül’de bulunan 2 havalimanı

 • Eğitim

14. Nitelikli eğitim veren 2 üniversite

15. 252 adet tam donanımlı akademik departman

16. Üniversitelerde öğrenim gören 45.000’i aşkın öğrenci

17. Kamu tarafından desteklenen mesleki eğitim ve uygulama programları

18. Her ilçede eğitim veren meslek liseleri ve meslek yüksekokulları

19. Meslek edindirme ve girişimcilik kurslarının yaygınlığı

20. Gençlere yönelik eğitim projelerinin varlığı

 • Sağlık

21. Tam donanımlı 25 hastane

22. 3 ağız ve diş sağlığı merkezi

23. 140 aile sağlığı merkezi

24. Halk sağlığı laboratuvarı

25. Rehabilitasyon merkezleri kurmaya elverişli iklim ve doğa

26. İlin geneline yayılmış şifalı termal kaynaklar

 • İşgücü

27. Çalışkan, genç ve dinamik nüfus

28. Ara ve teknik eleman ihtiyacını karşılayan işgücü potansiyeli

29. Nitelikli personelin Balıkesir’e olan ilgisi

30. Göç vermeyen nüfus yapısı

 • Tarım ve Hayvancılık

31. Verimli ve sulanabilir arazi varlığı

32. Elverişli iklim koşulları

33. Zengin bitki örtüsü

34. Tarımsal üretimde çeşitlilik

35. Geniş mera arazileri

36. Büyükbaş hayvan varlığında ilk sıralarda

37. Küçükbaş hayvancılıkta kendine özgü ırklar

38. Beyaz et üretiminde ön sıralarda

39. Gelişen meyvecilik faaliyetleri

40. Arıcılık faaliyetleri için geniş ormanlık alanlar

41. Seracılık yatırımları için uygun arazi varlığı ve jeotermal kaynaklar

42. Organik tarımda yüksek potansiyel

43. Geniş zeytinlik alanlar

44. Bölgeye özgü zeytin türleri ve markalaşmış zeytinyağı

45. Çeltik üretiminde ön sıralarda

46. Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği için uygun ortam

47. Sözleşmeli üretim kültürünün gelişmiş olması

48. Tarımsal desteklemelerin çeşitliliği

 • Sanayi

49. Gelişmiş tarım-sanayi entegrasyonu

50. Profesyonel kadrolarıyla 5 karma 3 ihtisas organize sanayi bölgesi

51. Başvuru aşamasında 3 organize sanayi bölgesi

52. Büyük firmaların tedarik ihtiyacını karşılayan küçük sanayi siteleri

53. Her ölçekte yatırıma uygun arazi varlığı

54. Endüstriyel hammaddelere yakınlık

55. Çok çeşitli endüstriyel üretim

56. Her ölçekte, çok sayıda sanayi işletmesi

57. Yaklaşık 50 farklı sanayi ürününün ihracatta yarattığı ekonomik değer

58. Gelişen üniversite-sanayi işbirliği

59. İstanbul’un sanayiden arındırılma sürecinde Balıkesir’in ön plana çıkması

 • Turizm

60. Dört mevsim turizme imkân sağlayan iklim ve doğa

61. Çok çeşitli alternatif turizm faaliyetleri

62. Gelişmiş kıyı turizmi

63. Onlarca adayı barındırması ve 290 km kıyı uzunluğu

64. 36 mavi bayraklı plaj

65. Sağlık turizminde değerlendirilmeyi bekleyen kaynaklar

66. 5 termal turizm merkezi ve 1 kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi

67. Çok sayıda tabiat parkı

68. Kuş Cenneti ve Kazdağı Milli Parkları

69. Dalış ve diğer su sporları için elverişli koy ve körfezler

70. Botanik turizmine imkân sağlayan zengin ekosistem

71. Zengin tarihi ve kültürel miras

72. Turizm bölgelerine kolay erişim sağlayan uluslararası Koca Seyit Havalimanı

73. Zengin mutfağı ile gastronomi turizmi

 • Yenilenebilir Enerji

74. Enerji üretiminde çeşitlilik

75. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) için elverişli bölgelerin varlığı

76. Çeşitli alanlarda kullanabilecek jeotermal potansiyel

77. RES Yatırımlarında Türkiye’de birinci

78. GES Yatırımları için yüksek güneşlenme süresi

79. Biyogaz ve biyokütle yatırımları için yüksek miktarda tarımsal, endüstriyel ve evsel atık

80. Yerli teknoloji ve ekipman kullanımına yönelik uygulanan ekstra teşvikler

81. Türbin, jeneratör ve kanat imalatı yatırımları için 5. Bölge teşviklerinden yararlanabilme imkânı

 • Madencilik

82. Türkiye’de rezervi bulunan 90 çeşit madenin 32’sinin Balıkesir’de yer alması

83. Bölgeye özgü mermer çeşitleri

84. Bor rezervinde zengin yataklar

85. Birçok sektörde girdi olarak kullanılan kaolinde Türkiye rezervlerinin üçte ikisi

86. Maden türlerinin endüstriyel girdi olarak kullanılabilirliği

87. Kaliteli madencilik ürünleri ile gelişen endüstriyel üretim

 • Gayrimenkul

88. Kentsel dönüşüm projeleriyle gelişecek yatırım ortamı

89. Artan turizm, sanayi, lojistik ve ulaştırma yatırımlarının her çeşit gayrimenkule olan talebi artırması

90. Sosyal yaşam kalitesini artıran fuar ve kongre merkezi, rekreasyon alanları ve benzeri projelerin geliştirilmekte olması

91. Yurt, iş merkezi, otel, alışveriş merkezi gibi ticari gayrimenkul projeleri için uygun talep yapısı

92. Her türlü gayrimenkul projesine uygun arazi varlığı

93. Görece uygun arazi fiyatları

 • Teşvik ve Destekler

94. Ege ve Marmara Denizine kıyısı olan iller arasında en avantajlı teşvik oranları

95. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan teşviklerde “2. Bölgede yer alması”

96. Organize Sanayi Bölgelerine yapılan yatırımların “3.Bölge” teşvikleri kapsamında değerlendirilmesi

97. Birçok sektörde uygulanan “5.Bölge” destekleri

98. Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan hibe ve destekler

99. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından sunulan mali destekler

100. Bakanlıklar, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Eximbank, ve AB kurumlarının sağladığı desteklerden faydalanabilme olanağı

101. Balıkesir Yatırım Destek Ofisi tarafından yatırım süreçlerinde işletmelere sunulan hizmetler

Balıkesir Yatırım Destek Ofisi
Paşaalanı Mahallesi A. Gaffar Okkan Caddesi
No:28/1 Karesi - Balıkesir / Türkiye
İletişim
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2023 Web Tasarım